• af Công ty cổ phần cơ khí Đông Sơn

  • af ĐKKD: Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, HN

  • af Điện thoai: 024 38252.333/ 024. 3881.3314

  • af Hotline: 0988.065.368 / 0963.72.6622 

  • af Email: carodongson@gmail.com