Ống cỡ lớn

Các loại ống cỡ lớn 141.3 ; 168.3 ; 219.1 có độ dày từ 3.96 mm đến 6.35 mm theo tiêu chuẩn ASTM A53-Grade A.


Chi tiết sản phẩm